اهمیت شرکت در کلاس رفع اشکال بعد از هر آزمون

دانش‌آموزان می‌توانند بلافاصله بعد از آزمون در کلاس رفع اشکالی که توسط پشتیبانشان برگزار می‌شود شرکت کنند. به نظر شما چرا شرکت در این کلاس اهمیت دارد؟

اهمیت شرکت در کلاس رفع اشکال بعد از هر آزمون

دانش‌آموزان می‌توانند بلافاصله بعد از آزمون در کلاس رفع اشکالی که توسط پشتیبانشان برگزار می‌شود شرکت کنند. به نظر شما چرا شرکت در این کلاس اهمیت دارد؟

در این کلاس به حل سؤالات دفترچه‌ی آزمون یکی از درس‌ها پرداخته می‌شود و دانش‌آموزان می‌توانند به تحلیل سؤالات پرداخته و جواب‌های خود را بررسی کنند. شاید در منزل با بررسی پاسخ سؤالات نتوانید معنی و مفهوم جواب‌ها را دریابید یا برای تحلیل آن‌ها تنبلی به خرج دهید؛ ولی با شرکت در این کلاس می‌توانید پاسخ ندانسته‌های خود را دریافته و برای آزمون بعدی به‌سرعت برنامه‌ریزی کنید. در این کلاس برای حل سؤالات راه‌حل مناسب و قابل فهمی توسط پشتیبان ارائه می‌شود و فرد می‌تواند درک کلی و جامعی از مبحث مورد نظر داشته باشد.

شرکت در این کلاس را بعد از هر آزمون نادیده نگیرید.