اهمیت آزمون‌ها

باز هم دانش‌آموزی دیگر اثبات کرد که به اهمیت آزمون‌ها کاملاً پی برده و تا جایی که بتواند نمی‌گذارد حتی یک آزمون را هم از دست بدهد. ح

اهمیت آزمون‌ها

باز هم دانش‌آموزی دیگر اثبات کرد که به اهمیت آزمون‌ها کاملاً پی برده و تا جایی که بتواند نمی‌گذارد حتی یک آزمون را هم از دست بدهد. حمیدرضا صحرانورد، دانش‌آموز سال سوم تجربی، 3 سال است که کانونی است و در این مدت هیچ غیبتی نداشته است.

4 مهرماه در حین مسابقه‌ی فوتبال دچار پارگی ربات پا شد و با این حال در آزمون 10 مهر حضور پیدا کرد. وقتی 15 مهر پایش را عمل کرد، علی‌رغم میل باطنی‌اش نتوانست در آزمون 24 مهر شرکت کند؛ با وجود این خواندن و پیشروی با برنامه‌ی راهبردی آزمون را ادامه داد تا بتواند خود را برای آزمون 8 آبان حاضر کند.

بسیار جالب است که بدانید حمیدرضا به همراه پدر و مادرش در حوزه‌ی آزمون حضور پیدا کرد و اجازه نداد تا آزمونی دیگر را از دست دهد و این نشان از آن دارد که اهمیت آزمون‌ها و عدم غیبت حتی در یک آزمون برای او و خانواده‌اش کاملاً روشن است.

حمیدرضا عوامل حضورش در آزمون را به ترتیب این موارد می‌داند:

1) اصرار و اهمیت والدین نسبت به آزمون‌ها

2) عقب نماندن از درس‌های آزمون و پیشروی طبق برنامه‌ی راهبردی  و ارزیابی عملکرد دوهفته‌ای خود

3) عقب نیفتادن از رقیب‌ها

4) درک اهمیت آزمون‌ها در پیشرفت درسی