از درون گرم بمانید

دیگر به آغاز فصلی سرد رسیدیم و همه‌ی ما می‌دانیم که باید گرم بمانیم و از هر وسیله و امکاناتی برای گرم ماندن استفاده می‌کنیم.

از درون گرم بمانید

دیگر به آغاز فصلی سرد رسیدیم و همه‌ی ما می‌دانیم که باید گرم بمانیم و از هر وسیله و امکاناتی برای گرم ماندن استفاده می‌کنیم.

حالا اگر مدام تکرار کنیم که سرد است چه خواهد شد؟ درست حدس زدید! بیش‌تر سردمان می‌شود. اگر دقت کرده باشید می‌توانیم از درون خودمان را گرم نگه داریم. روحیه‌مان که گرم و مثبت باشد جسم‌مان هم راحت‌تر است.

در شرایط دیگر هم همین طور است؛ مثلاً تلاش و درس خواندن شما؛ همه‌ی ما از حجم درس‌ها آگاه هستیم؛ همه‌ی ما ساعات و وقت‌های آزاد برای درس خواندن را می‌دانیم؛ همه‌ی ما از شرایط هر دانش‌آموز مطلعیم و شما دانش‌آموزان هم بهتر از هر کسی به این وضعیت آگاهید.

باید یاد بگیرید که چگونه گرم بمانید؛ البته منظور سرما نیست، بلکه گرم ماندن ذهنتان در مواجهه با تمام درس‌ها و مسئولیت‌ها و کارهایی است که باید انجام دهید. باید بدانید که می‌خواهید چه کنید و وقتی این را می‌دانید که برنامه‌ریزی داشته باشید.

این ذهن شماست که اخطار به‌هم‌ریختگی یا انبار شدن کارها یا نظم را می‌دهد. شما خودتان باید کارهای‌تان را دسته‌بندی کرده و این آرامش ذهنی را فراهم آورید. همیشه داشتن یک لیست کاری و زمان‌بندی می‌تواند به شما کمک کند تا ذهن منظم و آرام‌تری داشته باشید.

می‌توانید کارهای دیگری را نیز برای نظم بخشیدن بیش‌تر انجام دهید و مسلماً باز هم همه‌ی آن‌ها به برنامه‌ریزی شما ختم می‌شود.

باید تلاش کنید که ذهنتان آرام بماند و مدام سخنان ناامیدکننده برای شما نخواند.

زمانی از لحاظ ذهنی به حد مطلوب می‌رسید که خودتان پیوسته پیگیر کارهای‌تان باشید و با انرژیِ مثبت و با  برنامه‌ریزی‌های‌تان برخورد کنید.