ارزش‌یابی مستمر، فرصتی برای بازبینی روش‌ها

امتحانات مستمر نیز فرصتی ویژه برای ارزیابی و بازبینی این روش‌ها و منابع است تا بتوانید تشخیص دهید آیا این روش‌ها درست و اصولی و مثمر ثمر بوده است یا خیر

همان طور که می‌دانید قبل از امتحانات پایان ترم ارزش‌یابی مستمر برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند خود را برای امتحانات ترم آماده کنند و با ارزیابی عملکرد خود در آن‌ها موجبات پیشرفت خود را فراهم کنند.

قطعاً از اول سال تحصیلی تا کنون توانسته‌اید روش‌های خود را برای درس خواندن کشف کرده و منابع مطالعاتی خود را انتخاب کنید. امتحانات مستمر نیز فرصتی ویژه برای ارزیابی و بازبینی این روش‌ها و منابع است تا بتوانید تشخیص دهید آیا این روش‌ها درست و اصولی و مثمر ثمر بوده است یا خیر و در صورت نیاز آن‌ها را تغییر دهید. با توجه به میزان ساعات مطالعه و تلاشی که داشته‌اید می‌توانید نتایج حاصل از این ارزش‌یابی را بررسی کرده و در صورت عدم کسب نتیجه‌ی مطلوب به فکر راهکارهای جدید باشید تا بتوانید تا امتحانات اصلی ترم وضعیت فعلی خود را بهبود بخشید.