ارزش‌یابی مستمر، فرصتی برای بازبینی روش‌ها

امتحانات مستمر نیز فرصتی ویژه برای ارزیابی و بازبینی این روش‌ها و منابع است تا بتوانید تشخیص دهید آیا این روش‌ها درست و اصولی و مثمر ثمر بوده است یا خیر

ارزش‌یابی مستمر، فرصتی برای بازبینی روش‌ها

همان طور که می‌دانید قبل از امتحانات پایان ترم ارزش‌یابی مستمر برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند خود را برای امتحانات ترم آماده کنند و با ارزیابی عملکرد خود در آن‌ها موجبات پیشرفت خود را فراهم کنند.

قطعاً از اول سال تحصیلی تا کنون توانسته‌اید روش‌های خود را برای درس خواندن کشف کرده و منابع مطالعاتی خود را انتخاب کنید. امتحانات مستمر نیز فرصتی ویژه برای ارزیابی و بازبینی این روش‌ها و منابع است تا بتوانید تشخیص دهید آیا این روش‌ها درست و اصولی و مثمر ثمر بوده است یا خیر و در صورت نیاز آن‌ها را تغییر دهید. با توجه به میزان ساعات مطالعه و تلاشی که داشته‌اید می‌توانید نتایج حاصل از این ارزش‌یابی را بررسی کرده و در صورت عدم کسب نتیجه‌ی مطلوب به فکر راهکارهای جدید باشید تا بتوانید تا امتحانات اصلی ترم وضعیت فعلی خود را بهبود بخشید.