زمان‌سنجی و حرکت‌سنجی

روی دفترچه‌ی سؤال، مدت‌زمان لازم برای هر درس نوشته شده است. پس به سراغ حرکت‌سنجی می‌رویم. حرکت شما همان نحوه‌ی برخوردتان با سؤالات است (س.

زمان‌سنجی و حرکت‌سنجی

در تئوری مدیریت علمی، بزرگانی چون فردریک تیلور و فرانک گیلبرت و لیلیان گیلبرت بیان کردند که هر سازمان، هدف خاصی دارد و برای رسیدن به آن باید کارهای مشخصی را انجام دهد. هم‌چنین باید در نظر داشت که برای هر کاری فقط یک بهترین روش وجود دارد.

برای کشف این مهم، مطالعات خود را با بررسی زمان آغاز کردند و مشخص کردند که در بهترین حالت، هر کار و اقدامی باید در چه بازه‌ی زمانی صورت گیرد. در برخی موارد مشاهده شد که بعضی از فعالیت‌ها به حدی گسترده هستند که زمان نادیده گرفته می‌شود؛ درنتیجه اثربخشی کل سیستم را مخدوش می‌کند؛ بنابراین مرحله‌ی دوم مطالعات خود را بر محور حرکت‌سنجی قرار دادند و با تجزیه‌ی فعالیت‌ها، حرکت‌های اضافی هر شخص را به حداقل رساندند تا بتواند در زمان مشخص‌شده، کار را به بهترین شکل به پایان برساند.

بیایید این نتیجه‌ی علمی را به آزمون دادن تعمیم دهیم. زمان‌سنجی مناسب که از قبل انجام شده و کار ما را راحت‌تر کرده است. روی دفترچه‌ی سؤال، مدت‌زمان لازم برای هر درس نوشته شده است. پس به سراغ حرکت‌سنجی می‌رویم. حرکت شما همان نحوه‌ی برخوردتان با سؤالات است (سؤال آسان، وقت‌گیر و سؤالی که پاسخ آن را نمی‌دانید). برای این‌که سؤالات وقت‌گیر کل عملکردتان را تحت تأثیر قرار ندهد یک بهترین روش وجود دارد و آن تمرین تست‌شناسی در منزل است. هر روز 3 الی 4 دقیقه را به این کار اختصاص دهید. 20 الی 30 تست را مشخص کنید و ظرف 3 دقیقه با علامت +، × و - مشخص کنید که جزء کدام دسته سؤالات هستند (آسان «+»، وقت‌گیر «×» و سؤالاتی که پاسخ آن‌ها را نمی‌دانید «-»). با این تمرین به‌راحتی تکنیک × و - را در جلسه‌ی آزمون اجرا می‌کنید و زمان را در دست خواهید گرفت.