کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 3 پاسخ- 16 آبان 94

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...

کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 3 پاسخ- 16 آبان 94

یک سؤال، 3 پاسخ

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


در روش بازیابیِ یادگیری وقتم زیاد گرفته می‌شود و پیشروی‌ام کند شده است!

پاسخ 1- ممکن است در ابتدای اجرای این روش زمان زیادی صرف کنید اما اثرات آموزشی آن به‌مراتب بیش‌تر است و کم کم با تسلط بر این روش در زمان هم صرفه‌جویی خواهد شد. یکی از مزایای بازیابی، صرفه‌جویی در وقت است؛ زیرا شما ابتدا با حل تعدادی تمرین و تست متوجه خواهید شد که در چه مباحثی نیاز مطالعه‌ی مجدد دارید.

محمد کتابدار

پاسخ 2- با بازیابی آموخته‌ها، مطالب در ذهنتان ماندگارتر می‌شود و دوباره‌خوانی را در زمان کوتاه‌تری انجام می‌دهید. برای تنظیم وقت در بازیابی، سعی کنید این روش را در حین خلاصه‌نویسی اجرا کنید و آن‌چه را یاد گرفته‌اید به زبان خودتان بنویسید. بعد از هر آزمون نیز با نوشتن نکات مهم در کتاب خودآموزی، آموخته‌های‌تان را بازیابی کنید. در این روش، کار خاص و جداگانه‌ای انجام نمی‌دهید که زمان‌‌بر باشد، بلکه هنگام مطالعه به یادگیری‌های‌تان جهت می‌دهید و توجه و تمرکزتان روی مطالب را بیش‌تر می‌کنید.

سارا شفافی

پاسخ 3- چیزی را که سخت یاد می‌گیرید عمیق و بهتر یاد می‌گیرید. معمولاً در روش‌های چندبعدی از این دست که موضوع به یادآوری مطالب بدون نگاه به متن مطرح است، مقدار پیشروی در اوایل کار کند است که این موضوع کاملاً طبیعی و وابسته به ارتقای مهارت بازیابی است. نکته‌ی مهم این‌جاست که اگر فرایند یادگیری ناقص باشد و فهم مطلب به طور کامل انجام نشده باشد، فرایند بازیابی را نیز با مشکل و کندی مواجه می‌سازد.

بهادر جبلی