50 درصد موارد ناشنوایی ژنتیکی است

حداقل نیمی از ناشنوایی‌ها به علت وجود ژن‌های معیوب و نهفته مشترک بویژه در زوجین و خویشاوندان است.

50 درصد موارد ناشنوایی ژنتیکی استدکتر پیمان جمالی مشاور ژنتیک سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران گفت: حداقل نیمی از موارد ناشنوایی ناشی از عوامل ژنتیکی است. 

وی ادامه داد : اکثر موارد ناشنوایی ژنتیکی ناشی از به ارث رسیدن ژن معیوب نهفته در زوجین سالم نمایان می‌شود که این ژن‌های نهفته با قرار گرفتن در کنار هم مبتلا به ناشنوایی جنین می‌شود از آنجا که افرادی که ازدواج فامیلی می‌کنند ژن‌های مشترک دارند احتمال آنکه به صورت همزمان ناقل ژن معیوب باشد زیاد است. 

جمالی بیان کرد: در بیشتر نقاط دنیا جهش‌ های ژن که کننده کانکسین 26 رایج ترین علت ناشنوایی ژنتیکی هستند. در عین حال کمتر از 50 درصد ناشنوایی‌های ارثی با این ژن مرتبط است و بالغ بر 100 ژن دیگر هم در ایجاد ناشنوایی ارثی دخالت می کنند. 

جمالی اظهار کرد: این تنوع‌ ژن‌ها باعث شده که در بیش از 50 درصد موارد نمی‌توان به سادگی جهش ژنی مسبب ناشنوایی را مشخص نمود . 

وی در پایان توصیه کرد: بهتر است اعضای خانواده و بستگان افراد ناشنوا از ازدواج فامیلی پرهیز کنند و یا قبل از اقدام به ازدواج با مراجعه به مراکز مشاوره ژنتیک از امکان تشخیص ناقل بودن یا نبودن خود و احتمال تکرار ناشنوایی مطلع شوند. 

منبع :