ارتباط سنگ کلیه با بیماری‌های قلبی عروقی در کودکان

وجود سنگ کلیه در کودکان یک مسأله پزشکی مجزا نیست و ممکن است ارتباط روشنی بین سنگ کلیه در کودکان و ضخیم شدن شریانها وجود داشته و زمینه‌ای برای طیف گسترده‌ای از بیماری‌های قلبی عروقی باشد.

ارتباط سنگ کلیه با بیماری‌های قلبی عروقی در کودکان

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، تحقیقات پیشین نشان‌دهنده ارتباط بین سنگ کلیه و ضخامت شریانها در بزرگسالان بوده است؛ اما پژوهش جدید اولین پژوهشی است که برای شناسایی ارتباط بین این دو بیماری بهداشتی در کودکان انجام شده است.

کاسومی، متخصص نفرولوژی در بیمارستان کودکان Nationwide اوهایو گفت: اگر فرآیندهای تشکیل سنگ کلیه با سخت شدن شریان‌ها به نحوی در بزرگسالان مرتبط است، ممکن است این ارتباط در کودکان نیز مشاهده شود.

این تیم تحقیقاتی، از آزمایشات فراصوت برای ارزیابی و مقایسه ضخامت شریان‌های کلیدی بر روی 15 کودک مبتلا به سنگ کلیه و 15 کودک غیر مبتلا استفاده کردند.

در این آزمایشات، دکترکاسومی و همکارانش افزایش قابل توجهی در ضخامت شریان کاروتید راست و ضخامت عروق متوسط را تشخیص دادند که اینها عوامل خطر بالقوه برای عوارض قلبی عروقی یا بیماری - در کودکان مبتلا به سنگ کلیه است.

کاسومی افزود: ما نشانه های روشنی در این زمینه در دست داریم و می‌توانیم در مسیر درمان این مشکلات عروقی و یا اجرای اقدامات پیشگیرانه، از جمله برنامه ورزشی و رژیم غذایی قدم برداریم.

محققان هنوز ساز و کار مشخصی از ارتباط بین سنگ کلیه و ضخامت شریان‌ها ارائه نکرده اند، اما آنها فرض را بر این می‌دانند که التهاب ممکن است نقش مهمی در بروز این بیماری‌ها بازی کند.

این تیم نمونه ادرار شرکت‌کنندگان در تحقیق را برای نشانگرهای زیستی متفاوت بررسی کرد. در ادرار کودکان مبتلا به اختلالات شریانی، نشانگر التهابی کلیدی در سطوح بالاتر نمایان شد.

اندرو شوادرر، مدیر تحقیقات نفرولوژی کودکان در بیمارستان Nationwide گفت: این امر می‌تواند نشانگر انواع مختلفی از سنگ کلیه که علل مختلف و حتی عوامل خطر گوناگون دارند، باشد.

نویسندگان در پژوهشی که در مجله Pediatrics منتشر شده است اعلام کردند اگر سنگ کلیه کودکان را همانند بزرگسالان در معرض خطر مشکلات جدی قلبی و عروقی قرار دهد، متخصصان موظف به مداخله و ایجاد تفاوت در سلامت آینده آنها هستند.

منبع :