آزمونک ریاضی3 - آمادگی برای 22 آبان ماه

برای آمادگی شما در درس ریاضی 22 آبان ماه، آزمونک زیر تهیه شده است.

آزمونک ریاضی3 - آمادگی برای 22 آبان ماه

سلام

دانش‌آموز گرامی ، فایل ذیل برای آمادگی شما در درس ریاضی 3،  آزمون 22 آبان ماه تهیه شده است.

موفق باشید

                                                نویسنده: عباس اسدی امیرآبادی