آزمونک شیمی 3 - آمادگی برای 22 آبان ماه

آزمونک زیر برای آمادگی شما در درس شیمی 22 آبان ماه تهیه شده است.

آزمونک شیمی 3 - آمادگی برای 22 آبان ماه

سلام

دانش‌آموز گرامی ، فایل ذیل برای آمادگی شما در درس شیمی 3،  آزمون 22 آبان ماه تهیه شده است.

ابتدا فایل سوال را دانلود کرده و کلید زده و سپس فایل پاسخ را دانلود نموده، پاسخ‌های خود را ارزیابی کنید.

موفق باشید

                                                نویسنده: محمد حسن‌پور