نقش اولیا از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی کنکور 94 (13)

اولیای رتبه‌های یک‌رقمی نقشی تأثیرگذار در موفقیت آن‌ها داشته‌اند. رتبه‌های یک‌رقمی هم خودشان در گفت‌وگوها به این موضوع اشاره می‌کنند.

نقش اولیا از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی کنکور 94 (13)

اولیای رتبه‌های یک‌رقمی نقشی تأثیرگذار در موفقیت آن‌ها داشته‌اند. رتبه‌های یک‌رقمی هم خودشان در گفت‌وگوها به این موضوع اشاره‌ می‌کنند.

اگر می‌خواهید موفقیت فرزندتان چشم‌گیرتر شود، نقش خود را فعال‌تر کنید.

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از اولیای خود و نقششان می‌گویند.


محمد حدادیان، رتبه‌ی 5 ریاضی ایثارگران:

درس خواندن در منزل ما یک ارزش محسوب می‌شود؛ بنابراین من عادت به درس خواندن داشتم. در سال کنکور خانواده‌ام در زمینه‌های مختلفی مرا حمایت کردند. مانند توجه به محیط منزل، تهیه‌ی منابع مطالعاتی مورد نیاز، عدم مسافرت و مهمانی، تحلیل و بررسی کارنامه‌ی روز جمعه، هماهنگی با مدرسه و...


غزاله خیری، رتبه‌ی 10 تجربی منطقه‌ی 2:

مادرم دبیر کلاس‌های کنکور است و به دلیل این آشنایی در برنامه‌ریزی‌ها همراهی‌ام می‌کردند. پدرم حامی روحی و روانی من بودند.


محمدامین خادم‌بشیری، رتبه‌ی 6 تجربی منطقه‌ی 3:

اولیا از من و برادرم انتظار رتبه‌ی تک‌رقمی نداشتند و هیچ وقت هم تحت فشار قرار نمی‌دادند. از طرفی ما خودمان درس خواندن را دوست داشتیم و آن‌ها ما را از همه نظر تأمین می‌کردند. پارسال تابستان برای شرکت در یک دوره‌ی کلاس مجبور شدیم به بهبهان برویم. پدرم در این دوره‌ی یک و نیم ماهه همراه ما بودند.