نقش اولیا از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی کنکور 94 (12)

اگر می‌خواهید موفقیت فرزندتان چشم‌گیرتر شود، نقش خود را فعال‌تر کنید.

نقش اولیا از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی کنکور 94 (12)

اولیای رتبه‌های یک‌رقمی نقشی تأثیرگذار در موفقیت آن‌ها داشته‌اند. رتبه‌های یک‌رقمی هم خودشان در گفت‌وگوها به این موضوع اشاره‌ می‌کنند.

اگر می‌خواهید موفقیت فرزندتان چشم‌گیرتر شود، نقش خود را فعال‌تر کنید.

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از اولیای خود و نقششان می‌گویند.


لاله فروتنی، رتبه‌ی 9 تجربی منطقه‌ی 2:

بخش عظیم موفقیتم را مدیون پدر و مادرم هستم. هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ آموزشی کمکم کردند. مادرم در خواندن لغات زبان انگلیسی همراهی‌‌ام می‌کردند.


امین ایزدیار، رتبه‌ی 9 ریاضی منطقه‌ی 2:

آرام نگه داشتن محیط منزل و عدم مسافرت از حمایت‌های خانواده‌ام بود.


مصطفی جدیدی، رتبه‌ی 6 ریاضی منطقه‌ی 3:

من همیشه پشتیبانی خانواده‌ام را داشتم و این در سال چهارم بیش‌تر شد، به طوری که برنامه‌های خود را با برنامه و اهداف من همسو کرده بودند.