نقش اولیا از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی کنکور 94 (10)

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از اولیای خود و نقششان می‌گویند.

نقش اولیا از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی کنکور 94 (10)

اولیای رتبه‌های یک‌رقمی نقشی تأثیرگذار در موفقیت آن‌ها داشته‌اند. رتبه‌های یک‌رقمی هم خودشان در گفت‌وگوها به این موضوع اشاره‌ می‌کنند.

اگر می‌خواهید موفقیت فرزندتان چشم‌گیرتر شود، نقش خود را فعال‌تر کنید.

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از اولیای خود و نقششان می‌گویند.


کیارش زارع، رتبه‌ی 7 تجربی کشور:

مهم‌ترین نقشی که خانواده‌ام در روند تحصیلی من داشتند ایجاد عادت به مطالعه در من بود. در منزل برای درس خواندن من فضا به گونه‌ای بود که گویا در کتابخانه هستم. اگر افت داشتم با ایجاد اعتمادبه‌نفس کمکم می‌کردند به وضعیت قبلی‌ام برگردم.


محمدرضا وطن‌خواه، رتبه‌ی 8 تجربی منطقه‌ی 1:

برای من از لحاظ روحی حمایت آن‌ها مهم بود. چون تغییر رشته داده بودم، به دلیل افتی که داشتم روحیه‌ام خوب نبود اما آن‌ها به من خیلی کمک کردند.


میثم فرج‌پور، رتبه‌ی 6 تجربی منطقه‌ی 2:

مؤثرترین کمک مادرم، کمک آموزشی ایشان در درس ادبیات بود که باعث شد در کنکور به این درس 94 درصد پاسخ دهم. از نظر روحی خیلی کمکم کردند. تمام عوامل و شرایط را به گونه‌ای مدیریت می‌کردند تا در آرامش به مطالعه بپردازم.