نقش اولیا از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی کنکور 94 (9)

اگر می‌خواهید موفقیت فرزندتان چشم‌گیرتر شود، نقش خود را فعال‌تر کنید.

نقش اولیا از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی کنکور 94 (9)

نقش اولیا از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی کنکور 94 (8)

اولیای رتبه‌های یک‌رقمی نقشی تأثیرگذار در موفقیت آن‌ها داشته‌اند. رتبه‌های یک‌رقمی هم خودشان در گفت‌وگوها به این موضوع اشاره‌ می‌کنند.

اگر می‌خواهید موفقیت فرزندتان چشم‌گیرتر شود، نقش خود را فعال‌تر کنید.

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از اولیای خود و نقششان می‌گویند.


شهاب طیبی، رتبه‌ی 8 ریاضی ایثارگران:

آن‌ها به من آرامش می‌دادند و سعی می‌کردند استرس مرا کاهش دهند. همیشه به من تأکید می‌کردند هر نتیجه‌ای که بگیری برای ما قابل قبول است.


محمدمهدی خادم‌بشیری، رتبه‌ی 1 تجربی منطقه‌ی 3:

به نظر من قبل از شروع به درس خواندن باید آمادگی روحی و روانی داشت تا بتوان نتیجه‌ی خوبی کسب کرد. مطمئناً این آمادگی از طرف خانواده تأمین خواهد شد. نقش خانواده از نظر آموزشی هم مهم است. پدر من فوق لیسانس ادبیات هستند و در درس زبان فارسی کمکم کردند.


سجاد منجزی، رتبه‌ی 5 ریاضی منطقه‌ی 3: 

خانواده‌ام محیط را برای مطالعه‌ی من مساعد می‌کردند.