نقش اولیا از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی کنکور 94 (8)

اولیای رتبه‌های یک‌رقمی نقشی تأثیرگذار در موفقیت آن‌ها داشته‌اند. رتبه‌های یک‌رقمی هم خودشان در گفت‌وگوها به این موضوع اشاره می‌کنند.

نقش اولیا از نگاه رتبه‌های یک‌رقمی کنکور 94 (8)

اولیای رتبه‌های یک‌رقمی نقشی تأثیرگذار در موفقیت آن‌ها داشته‌اند. رتبه‌های یک‌رقمی هم خودشان در گفت‌وگوها به این موضوع اشاره‌ می‌کنند.

اگر می‌خواهید موفقیت فرزندتان چشم‌گیرتر شود، نقش خود را فعال‌تر کنید.

در این گزارش رتبه‌های یک‌رقمی از اولیای خود و نقششان می‌گویند.


سعید زاهد، رتبه‌ی 11 انسانی منطقه‌ی 1:

بیش‌ترین نقش اولیا در فراهم کردن شرایط مساعد منزل بود. از طرفی گفت‌وگوهایی که در زمینه‌ی نتایج آزمون‌ها با هم داشتیم به من انگیزه‌ی تلاش بیش‌تر می‌داد.


علی‌اکبر همتی، رتبه‌ی 4 ریاضی منطقه‌ی 3:

خانواده‌ام به من و برنامه‌ریزی‌هایی که داشتم اعتماد کرده و حمایتم می‌کردند.


محمد مبارکی، رتبه‌ی 3 ریاضی و رتبه‌ی 8 زبان منطقه‌ی 3:

در اولین فرصت منابع مورد نیازم را تهیه می‌کردند و از همه لحاظ مورد حمایت‌شان بودم.