نکوهش بی‌جا / یادی از گذشته‌ها

این ابیات مناظره‌ی است در قالب قطعه از پروین اعتصامی.

نکوهش بی‌جا / یادی از گذشته‌ها

سیر یک روز طعنه زد به پیاز                                  که تو مسکین چه‌قدر بدبویی

گفت از عیب خویش بی‌خبری                                 زان ره از خلق عیب می‌جویی

گفتن از زشت‌رویی دگران                                               نشود باعث نکورویی

تو گمان می‌کنی که شاخ گلی                                 به صف سرو و لاله می‌رویی

یا که همبوی مُشک تاتاری                                     یا ز اَزهارِ باغِ مینویی

خویشتن بی‌سبب بزرگ مکن                                  تو هم از ساکنان این کویی

در خود آن بِه که نیک‌تر نگری                                اول آن بِه که عیب خود گویی

 

این ابیات مناظره‌ی است در قالب قطعه از پروین اعتصامی. این قطعه در حوزه‌ی ادبیات تعلیمی است. این شعر در کتاب فارسی سال دوم دبستان اولین بار در دهه‌ی 1320 به چاپ رسید و برگرفته از کتاب «یاد شعرهای شیرین دبستان» است که توسط اکبر قره‌داغی گردآوری شده است.