روش‌آگاهی، برنامه‌ای که به زحمت و تلاش خود می‌دهیم

همه‌ی دانش‌آموزهای موفق یک ویژگی مشترک دارند. این ویژگی چیزی جز زحمت و تلاش نیست.

روش‌آگاهی، برنامه‌ای که به زحمت و تلاش خود می‌دهیم

همه‌ی دانش‌آموزهای موفق یک ویژگی مشترک دارند. این ویژگی چیزی جز زحمت و تلاش نیست. آن‌ها از همان ابتدا این‌جا نبوده‌اند، بلکه با زحمت و تلاش به این‌جا رسیده‌اند؛ اما باید بدانید که زحمت و تلاش صفتی مادرزادی نیست که کسی داشته باشد و دیگری از آن محروم باشد، بلکه خودش محصول زحمت و تلاش است.

ما با زحمت و تلاش به درس خواندن بیش‌تر عادت می‌کنیم. به عبارت دیگر زیادتر درس می‌خوانیم تا به تکاپو عادت کنیم، تا کم‌تر احساس خستگی کنیم و از زیاد درس خواندن لذت ببریم.

زحمت و تلاش هم به نوبه‌ی خود نیازمند به‌کارگیری دو جزء مرتبط و به‌هم‌پیوسته است. جزء اول خودآگاهی است؛ یعنی شناخت ظرفیت و قابلیت هر فرد که مختص اوست و غیر قابل مقایسه با دیگری است و جزء دیگر، روش‌آگاهی است. روش‌آگاهی یعنی هر درس را چگونه بخوانیم. این موضوع در میزان یادگیری، کارآمدی، مدت و طولانی شدن مطالعه تأثیر بسزایی دارد.

مطالعه‌ی همه‌ی درس‌ها اعم از عمومی و اختصاصی نیاز به زحمت و تلاش دارد اما از آن مهم‌تر، نظم و سازمان‌دهی و در یک کلام، برنامه‌ای است که به زحمت و تلاش خود می‌دهیم.