ماجراجویی ورزش یوگا برای کودکان (5)

اسب‌ها حیوانات نجیبی هستند و بچه‌ها همیشه آن‌ها را دوست داشته‌اند.

ماجراجویی ورزش یوگا برای کودکان (5)

اسب‌ها حیوانات نجیبی هستند و بچه‌ها همیشه آن‌ها را دوست داشته‌اند. آیا تا به حال از نزدیک دویدن و پریدن اسب از روی موانع را دیده‌ای؟ آن‌ها عضلات خوبی برای این کار دارند. این‌ها مقدمه‌ای بود برای این‌که به سراغ حرکت بعدی برویم.

قبل از انجام این تمرین،‌ جایی را انتخاب کن که از هر طرف فضای خالی داشته باشی. کف دست‌هایت را روی زمین بگذار و زانوهایت را کمی به هم نزدیک کن. حالا پای راست را به سمت بالا تاب بده و کمی بعد از آن پای چپت را بالا ببر. این کار کمی به قدرت دست و حفظ تعادل نیاز دارد. ده بار این حرکت را انجام بده و مواظب باش کسی اطرافت نباشد!

منتظر حرکت بعدی باش دوست من!