تعادل مطالعاتی ویژه‌ی هنرستانی‌ها، سوم و پایه

یکی از سؤالات رایج دانش‌آموزان سخت‌کوش گروه هنرستان از مشاوران، چگونگی ایجاد تعادل بین مطالعه‌ی درس‌های سال سوم و سال‌های پایه است.

تعادل مطالعاتی ویژه‌ی هنرستانی‌ها، سوم و پایه

یکی از سؤالات رایج دانش‌آموزان سخت‌کوش گروه هنرستان از مشاوران، چگونگی ایجاد تعادل بین مطالعه‌ی درس‌های سال سوم و سال‌های پایه است. گستردگی منابع گروه هنرستان گاهی باعث روبه‌رو شدن با چالشِ نحوه‌ی ایجاد تعادل بین مطالعه‌ی سال سوم و پایه می‌شود. رعایت تعادل مهمی مانند مطالعه‌ی سال سوم و پایه یکی از مهم‌ترین تعادل‌های برنامه‌ای در طول سال تحصیلی است و باید راهکار برتر در این زمینه شناسایی شود.

حضور در آزمون‌های برنامه‌ای به معنی داشتن تصمیم جدی برای پیشروی بر اساس برنامه‌ی راهبردی آزمون‌هاست. تک‌برنامه‌ای بودن و اعتماد به این برنامه، یقیناً نقش بسیار مؤثری در اجرای هدف‌گذاری‌های سالانه دارد. یافتن پاسخ مناسب برای این چالش، نیازمند تحلیل دقیق برنامه‌ی راهبردی در هر آزمون است.

در یک راهکار بسیار مؤثر می‌توانید تسلط و نیاز مطالعاتی خود را از مباحث سال‌های سوم و پایه‌ی یک آزمون بررسی کنید و بر اساس نتایج این بررسیِ شخصی، بازه‌های مطالعاتی هفتگی خود را برنامه‌ریزی کنید. به این ترتیب، ایجاد تعادل بین مطالعه‌ی مطالب سال سوم و سال‌های پایه هم بر اساس حجم مباحث هر سال در آزمونِ پیشِ رو  و هم بر اساس میزان تسلط خودتان بر این مباحث خواهد بود.

باید به خاطر داشته باشید که در طول سال تحصیلی هر دو گروه از مباحث سال‌های سوم و پایه در ایستگاه‌های جبرانی مختلف، بازیابیِ جامع خواهد شد و این به معنیِ آسوده خاطر بودن از مطالعه‌ی تمام مطالب برای آزمون سراسری است. برای رسیدن به شخصی‌سازی ایده‌آل از برنامه‌ی راهبردی و ایجاد تعادل ایده‌آل بین سال‌های سوم و پایه، به حجم مطالب این دو گروه در آزمون نگاه ویژه‌تری داشته باشید.