ذهن شفاف را عامل موفقیت او می‌دانم

صحبت از پیروزی‌ها و موفقیت‌ها همیشه شیرین و دلپذیر است. این مقاله در مورد یکی از دانش‌آموزانم است که دو سال است با او همکاری می‌کنم.

ذهن شفاف را عامل موفقیت او می‌دانم

صحبت از پیروزی‌ها و موفقیت‌ها همیشه شیرین و دلپذیر است. این مقاله‌ در مورد یکی از دانش‌آموزانم است که دو سال است با او همکاری می‌کنم.

اوایل با دیدن ترازها و درصد بالای درس‌هایش که استثنا هم نداشت به جز یک یا دو مورد پی به این مورد بردم که دارای استعداد و هوش بالایی است؛ ولی با گذشت مدتی و ادامه‌ی این روند پی به این نکته بردم که علاوه بر آن برنامه‌ریزی خیلی قوی و منطقی دارد.

او از همان اوایل هفته شروع به برنامه‌ریزی می‌کند و تا لحظه‌ی آخر با آن پیش می‌رود و هیچ عامل بازدارنده‌ای ندارد. من از مشاهده‌ی ذهن شفاف و شور و اشتیاقش لذت می‌برم. او دقیقاً می‌داند چه می‌خواهد و علاوه بر این همیشه سعی می‌کند اطلاعاتش را به‌روز کند؛ از بررسی صفحه‌ی شخصی تا شرکت در آزمون‌ها‌ی آن‌لاین و آزمون‌های مبحثی. این فعالیت‌ها باعث می‌شود که او درس خواندن را  فقط در حد رفع تکلیف انجام ندهد بلکه با علاقه این کار را انجام می‌دهد. از دیگر خصوصیات باارزش او این است که همیشه با خودش رقابت می‌کند و با هدف‌گذاری که برای خود می‌کند پیش می‌رود. همین نکته باعث شده که شناخت خیلی خوبی از خودش به دست آورد و به‌خوبی نقاط ضعف و قوتش را بشناسد. ذهن شفاف او برای خود من نیز الهام‌بخش بوده است.