موفقیت تا دقیقه‌ی 95 (2)

آشنایی با گروه‌بندی کلی سؤالات نقش بسیار مؤثری در چگونگی اجرای تکنیک‌های موفق آزمون ایفا می‌کند.

موفقیت تا دقیقه‌ی 95 (2)

آشنایی با گروه‌بندی کلی سؤالات نقش بسیار مؤثری در چگونگی اجرای تکنیک‌های موفق آزمون ایفا می‌کند. برگ برنده‌ی پشت سر گذاشن آزمون موفق، پیاده‌سازی کردن حداکثری اندوخته‌هاست. این‌جاست که با وضوح بیش‌تر اهمیت اجرای این تکنیک‌ها، آن هم در 95 دقیقه‌ی حل سؤالات پراهمیت اختصاصی مشخص می‌شود.

سؤالات گروه سوم یعنی سؤالات دشوار را با خیال راحت بدون پاسخ بگذارید. دشواری و عدم وجود اطلاعات لازم برای پاسخ‌گویی به این سؤالات، شرایط را به سمت ارائه‌ی پاسخ نادرست و کسب نمره‌ی منفی پیش می‌برد. گروه نمره‌آور و سؤالات ساده را در دور اول پاسخ‌گویی به‌خوبی تحلیل کنید و فرصتی که از زمان پیشنهادی هر درس باقی می‌ماند (با توجه به کنار گذاشتن چند سؤال دشوار) به سؤالات زمان‌بر اختصاص دهید.

تکنیک ضربدر و منها، یک تکنیک کمکی بسیار سودمند برای شناسایی سریع سؤالات گروه دوم و سوم است. علامت ضربدر مخصوص سؤالات زمان‌بر و علامت منها ویژه‌ی سؤالات دشوار است. اجرای دقیق تکنیک‌های مدیریت آزمون تضمین‌کننده‌ی موفقیت شما تا دقیقه‌ی 95 است. سؤالات اختصاصی گروه هنرستان با شرایط یادشده، بیش‌ترین تمرکز را در اجرای روش‌های آزمونی می‌طلبد.