موفقیت تا دقیقه‌ی 95 (1)

زمان 95 دقیقه‌ای حل سؤالات تخصصی در گروه هنرستان یک زمان بسیار ویژه است.

موفقیت تا دقیقه‌ی 95 (1)

زمان 95 دقیقه‌ای حل سؤالات تخصصی در گروه هنرستان یک زمان بسیار ویژه است. این سؤالات ضریب کاملاً متفاوتی نسبت به درس‌های عمومی دارند. شناخت این اهمیت خارق‌العاده زمینه‌ساز بررسی مجدد تکنیک‌های مدیریت زمان در آزمون است تا از این طریق بتوانید از تمام سؤالاتی که باید به آن‌ها پاسخ دهید، بیش‌ترین نمره‌ی ممکن را کسب کنید. اهمیت اجرای این تکنیک‌ها در گروه هنرستان انکارنشدنی است.

هدف از اجرای این روش‌ها، استفاده‌ی حداکثر‌ی از معلوماتی است که با خود به جلسه‌ی آزمون برده‌اید. چالش‌هایی همچون سؤالات دشوار و سؤالاتی که حل آن‌ها بر زمان پاسخ‌گویی سایر سؤالات تأثیرگذار است همیشه در پیشبرد ریتم مدیریت‌شده‌ی آزمون و استفاده‌ی درست از مطالعه‌ی انجام‌شده در زمان آماده‌سازی مؤثر است؛ اما با افزایش اهمیت گروه سؤالاتی همچون سؤالات اختصاصی گروه هنرستان، غلبه‌ی اصولی بر این چالش اهمیتی بیش از پیش می‌یابد. برای موفقیت در اجرای این روش‌ها باید حساب ویژه‌ای روی سؤالات ساده و نمره‌آور باز کنید. سه دسته‌ی کلی سؤالات را به‌خوبی به خاطر داشته باشید:

  • سؤالات ساده و بدون پیچیدگی

  • سؤالات متوسط، زمان‌بر و چالشی

  • سؤالات دشوار و حل‌نشدنی

عامل اصلی تمایز این سؤالات کاملاً شخصی بوده و به نوع مطالعه و مرور قبل از آزمون شما وابسته است. در جلسه‌ی آزمون باید صرفاً با خواندن صورت سؤال تفاوت این 3 گروه از سؤالات را تشخیص داده و در گام بعدی برای اجرای استراتژی‌های حل سؤالات برنامه‌ریزی کنید.