چگونه زبان و عربی را تقویت کنیم؟

برای داشتن تراز قابل قبول، درس‌های عمومی را جدی بگیرید.

چگونه زبان و عربی را تقویت کنیم؟

برای داشتن تراز قابل قبول، درس‌های عمومی را جدی بگیرید. عربی و زبان دو درس بسیار مهم هستند که تقویت آن‌ها به عنوان نقاط قوت پایدار می‌تواند در دانش‌آموز ایجاد آرامش کند.

بالا بودن دایره‌ی لغت در این دو درس بسیار حائز اهمیت است. هر چه لغات بیش‌تری بلد باشید، توانایی‌تان در درک مطلب بالاتر رفته و به تبع آن، در گرامر زبان و قواعد عربی موفق‌تر عمل می‌کنید.

می‌توانید برای یادگیری کلمات از تکنیک زیر استفاده کنید:

به طور هفتگی، تعدادی کلمه همراه با معنی آن، روی کاغذی بنویسید و کاغذ را به جایی که همیشه در معرض دیدتان است (دیوار اتاق، روی آینه، در یخچال و...) بچسبانید. در طول روز مرتب به کلمات و معانی آن نگاه کنید و آن‌ها را مرور کنید.

در پایان هفته، کلمات و معانی آن‌ها را مورد سؤال قرار دهید. هر کدام را که حفظ نبودید به لیست کلمات هفته‌ی بعد انتقال دهید. به همین ترتیب هر ماه تعداد زیادی کلمه حفظ خواهید کرد.