چگونه درس زیست‌شناسی را مطالعه کنیم؟

به دلیل تأثیر مهمی که درس زیست‌شناسی در کنکور دارد، معمولاً دانش‌آموزان این درس را خیلی خوب مطالعه می‌کنند.

چگونه درس زیست‌شناسی را مطالعه کنیم؟

به دلیل تأثیر مهمی که درس زیست‌شناسی در کنکور دارد، معمولاً دانش‌آموزان این درس را خیلی خوب مطالعه می‌کنند. نکته‌ی مهمی که شما هنگام مطالعه‌ی این درس باید به آن توجه داشته باشید، مرور مداوم است.

این درس، درسی نیست که با یک بار خواندن بتوان در آن درصد بالایی کسب کرد. پس همتی مضاعف و پشتکاری خستگی‌ناپذیر لازم دارد. کتاب درسی به عنوان مهم‌ترین مرجع مطالعه محسوب می‌شود. هنگام مطالعه از خواندن طوطی‌وار مطالب و حفظ کردن پرهیز کنید. مطالعه‌ی شما باید عمیق و دارای نکات زیر باشد:

1. مطالعه‌ی اجمالی اولیه، در شکل‌گیری یک ذهنیت کلی به شما کمک می‌کند.

2. هنگام مطالعه از هیچ قسمت کتاب غافل نشوید و مطالب آن را کامل و بادقت بخوانید.

3. به نمودارها و شکل‌ها دقت کافی داشته باشید.

4. از حاشیه‌نویسی در این درس استفاده کنید. هم‌چنین از مطالب خوانده‌شده، خلاصه‌نویسی کنید و مطالب خلاصه‌شده را به صورت نمودار درآورید و آن‌ها را دسته‌بندی کنید.

5. قبل از مطالعه‌ی فصل‌های جدید، مطالب فصل‌های قبل را از روی خلاصه‌های خود مرور کنید.

6. بعد از مطالعه‌ی عمیق در هر مبحث، تست‌های مربوط به آن را حل کنید.

7. سعی کنید هر روز، حداقل یک ساعت به مطالعه‌ی درس زیست بپردازید و هر ساعت را تنها به یک مبحث اختصاص دهید.

کتاب زیست‌شناسی و خلاصه‌نویسی‌های مربوط به آن را به عنوان همراه همیشگی‌تان باور کنید و از هر فرصتی برای مرور آن‌ها استفاده کنید.