یاد یار مهربان، کتاب

بیایید کتاب‌ها را قدر بدانیم و عزیز بشماریم و با گرامی‌داشت این روز با هدیه‌ی کتاب‌هایی به همنوعان خود در پروراندن دانش و کمال سهیم باشیم.

یاد یار مهربان، کتاب

24 آبان‌ماه روز کتاب و کتاب‌خوانی است. این روز یکی از روزهای هفته‌ی کتاب نیز هست. همان طور که می‌دانید جایگاه کتاب با پیشرفت‌های چشمگیر بشر در همه‌ی عرصه‌ها نه‌تنها از بین نرفته بلکه روز به روز گسترده‌تر و تازه‌تر شده است. خواندن کتاب تنها به خاطر سپردن حروف و کلمات در پی هم نیست؛ کتاب خواندن زمانی ارزشمند و مفید است که اندیشه و تفکر به دنبال داشته باشد. کسانی که گام‌های بلندی در پیشرفت‌های گوناگون برداشته‌اند، هرگز با کتاب و کتاب‌خوانی بیگانه نبوده‌اند و رمز موفقیت این افراد این بوده که آن‌ها مطالعه را به عنوان عنصری اصلی و ضروری در زندگی خود دانسته‌اند.

بیایید کتاب‌ها را قدر بدانیم و عزیز بشماریم و با گرامی‌داشت این روز با هدیه‌ی کتاب‌هایی به همنوعان خود در پروراندن دانش و کمال سهیم باشیم.