درس هر روز در همان روز چه فایده‌ای دارد؟ / نویسندگان نوجوان

عرشیا کفاش، کلاس هفتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی خواندن درس هر روز در همان روز نوشته است.

درس هر روز در همان روز چه فایده‌ای دارد؟ / نویسندگان نوجوان

عرشیا کفاش، کلاس هفتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی خواندن درس هر روز در همان روز نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


وقتی ما مطالبی را برای اولین بار می‌شنویم به طور ناخودآگاه در حافظه‌ی کوتاه‌مدت ما قرار می‌گیرد و اگر تمرین و تکرار صورت نگیرد به دست فراموشی سپرده می‌شود.

بهترین کار برای اثبات اطلاعات در حافظه‌ی بلندمدت این است که درس‌ها یا مطالبی را که در مدرسه یاد    می‌گیریم در همان روز تکرار و تمرین کنیم تا مطالب به صورت کامل در ذهن ما نقش ببندد و فراموش نشود. من بر این معتقدم که برای هر درس باید دو برابر آن را تا روز آزمون در خانه مرور کرده و مباحث آن را تمرین کرد.