نقش برنامه‌ی راهبردی برای موفقیت در آزمون / نویسندگان نوجوان

عرشیا کفاش، کلاس هفتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی برنامه‌ی راهبردی نوشته است.

نقش برنامه‌ی راهبردی برای موفقیت در آزمون / نویسندگان نوجوان

عرشیا کفاش، کلاس هفتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی برنامه‌ی راهبردی نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


1. برنامه‌ی راهبردی باعث می‌شود که مطالب کتاب دو هفته یک‌بار با حجم کم مطالعه شود. بعد از هر آزمون نیز مطالب اندکی به قسمت دوم آن از مباحث نیم‌سال اول اضافه می‌شود.

2. دانش‌آموز فرصت دارد که هر مبحث یا فصل را به طور کامل مطالعه و مرور کند.

3. برنامه‌ی راهبردی، چراغ راه و دارای یک برنامه‌ی منظم است.

4. یادگیری را چندین برابر می‌کند.

5. به مطالعه‌ی روزانه نظم خاص می‌بخشد.

6. با توجه به مطرح شدن سؤالات موازی در آزمون‌ها یک بار دیگر مطالب به طور جامع مرور می‌شود و به فراموش نشدن مطالب کمک شایانی می‌کند.

7. از اتلاف زمان جلوگیری می‌کند.

8. دانش‌آموز با اعتماد به برنامه‌ی راهبردی بر آزمون‌ها تسلط کافی پیدا خواهد کرد.