نقش برنامه‌ریزی در تعادل / نویسندگان نوجوان

عرشیا کفاش، کلاس هفتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی نقش برنامه‌ریزی در تعادل نوشته است.

نقش برنامه‌ریزی در تعادل / نویسندگان نوجوان

عرشیا کفاش، کلاس هفتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی نقش برنامه‌ریزی در تعادل نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


شاید بارها برای‌مان اتفاق افتاده که کلی کار داشته باشیم، ولی با یک برنامه‌ریزی صحیح بتوانیم از عهده‌ی تمام کارها برآییم. برنامه‌ریزی باعث می‌شود که از زمان موجود بهترین بهره و بازدهی را داشته باشیم. در مورد درس و مدرسه هم همین طور است.

وقتی ما از مدرسه برمی‌گردیم زمان محدودی داریم که باید صرف مطالعه، استراحت یا رفتن به کلاس‌های فوق برنامه یا تقویتی کنیم. تنها کمی بی‌دقتی باعث می‌شود که نتوانیم از وقت درست استفاده کنیم و قطعاً نتیجه‌ی دلخواهی نخواهیم گرفت؛ اما در کانون با دفتر برنامه‌ریزی می‌توانیم به فعالیت روزانه و کارهای‌مان سر و سامان ببخشیم.

وقتی عملکرد روزانه‌ی خود را در دفتر برنامه‌ریزی یادداشت می‌کنیم متوجه می‌شویم که چند ساعت مطالعه کرده‌ایم و چند ساعت بازی و استراحت داشته‌ایم. هر درس را در طول هفته چند ساعت یا چند بار مطالعه کرده‌ایم. اگر در یک درس با شرکت در آزمون کانون درصد و تراز خوبی کسب نکردیم با مشاهده و بررسی دفتر برنامه‌ریزی متوجه می‌شویم که آیا ساعت مطالعه کم بوده یا این‌که ضعف از جایی دیگر نشئت می‌گیرد. دفتر برنامه‌ریزی مانند دفتر حسابرسی با خودمان است؛ یعنی خودمان روند کلی مطالعه‌مان را مورد بررسی قرار می‌دهیم و با کمک اولیا و پشتیبان مورد ارزیابی و کنترل قرار می‌گیرد.

تعادل در تحصیل و حتی زندگی روزمره‌مان با دفتر برنامه‌ریزی امکان‌پذیر می‌شود.