منابع کانون چه تأثیری در موفقیت دارد؟ / نویسندگان نوجوان

وقتی مطلبی را می‌آموزیم باید آن را به مرحله‌ی آزمون بگذاریم تا بفهمیم آن را خوب آموخته‌ایم یا نه.

عرشیا کفاش، کلاس هفتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی منابع مطالعاتی نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


وقتی مطلبی را می‌آموزیم باید آن را به مرحله‌ی آزمون بگذاریم تا بفهمیم آن را خوب آموخته‌ایم یا نه.

ابتدا بعد از خواندن کتاب درسی و یاد گرفتن تمام مباحث، تمرین‌هایی را از کتاب درسی و کتاب کار حل می‌کنیم تا تسلط  ما بر سؤالات تشریحی افزایش یابد. 

همیشه در این نوع کتاب‌ها یک‌سری از مطالب هستند که دام آموزشی دارند و ما احساس می‌کنیم در کتاب وجود ندارند! این خود باعث کنجکاوی و افزایش اطلاعات می‌شود. بعد از تسلط کامل بر مباحث خوانده‌شده و کمی استراحت، به سراغ کتاب‌های آبی می‌رویم. کاملاً متوجه می‌شویم آیا با تغییر نوع سؤال و دشواری آن، تسلط بر محتوای سؤال داریم یا خیر. ممکن است به دلیل خوب خواندن و خوب تمرین حل کردن پاسخ درست را پیدا کنیم اما در صورت اشتباه باید با تمرین حل کردن بیش‌تر و ممارست بر سؤالات تستی هم مانند سؤالات تشریحی تسلط کافی پیدا کنیم.