منابع کانون چه تأثیری در موفقیت دارد؟ / نویسندگان نوجوان

وقتی مطلبی را می‌آموزیم باید آن را به مرحله‌ی آزمون بگذاریم تا بفهمیم آن را خوب آموخته‌ایم یا نه.

منابع کانون چه تأثیری در موفقیت دارد؟ / نویسندگان نوجوان

عرشیا کفاش، کلاس هفتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی منابع مطالعاتی نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


وقتی مطلبی را می‌آموزیم باید آن را به مرحله‌ی آزمون بگذاریم تا بفهمیم آن را خوب آموخته‌ایم یا نه.

ابتدا بعد از خواندن کتاب درسی و یاد گرفتن تمام مباحث، تمرین‌هایی را از کتاب درسی و کتاب کار حل می‌کنیم تا تسلط  ما بر سؤالات تشریحی افزایش یابد. 

همیشه در این نوع کتاب‌ها یک‌سری از مطالب هستند که دام آموزشی دارند و ما احساس می‌کنیم در کتاب وجود ندارند! این خود باعث کنجکاوی و افزایش اطلاعات می‌شود. بعد از تسلط کامل بر مباحث خوانده‌شده و کمی استراحت، به سراغ کتاب‌های آبی می‌رویم. کاملاً متوجه می‌شویم آیا با تغییر نوع سؤال و دشواری آن، تسلط بر محتوای سؤال داریم یا خیر. ممکن است به دلیل خوب خواندن و خوب تمرین حل کردن پاسخ درست را پیدا کنیم اما در صورت اشتباه باید با تمرین حل کردن بیش‌تر و ممارست بر سؤالات تستی هم مانند سؤالات تشریحی تسلط کافی پیدا کنیم.

خرید کتاب