چگونه باعث شکوفایی استعدادهای‌مان شویم؟ / نویسندگان نوجوان

محمدسعید کوشنده ، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی شکوفایی استعداد نوشته است.

چگونه باعث شکوفایی استعدادهای‌مان شویم؟ / نویسندگان نوجوان

محمدسعید کوشنده ، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی شکوفایی استعداد نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


استعداد فرایندی است که در هر فرد متفاوت است. برای مثال من استعداد تند نوشتن در کلاس را دارم، اما تو استعداد حفظ صحیح لغات عربی را داری. همه‌ی ما استعداد داریم. حالا این استعداد چه‌طور باید شکوفا شود؟

برای شکوفایی استعداد لازم است:

  • اعتمادبه‌نفس داشته باشیم: یعنی به خودمان بگوییم من می‌توانم مثلاً علوم را خوب بفهمم یا فرمول ریاضی کشف کنم! لغات عربی و زبان را خوب حفظ کنم و درک کنم و برای این هدف نهایت تلاش را داشته باشم و هر لحظه تمرین کنم.

  • از معلم و پشتیبان کمک بگیریم: برای مثال از دبیر علوم بپرسیم آیا من خوب مباحث را حفظ می‌کنم؟ در این امر پشتیبان می‌تواند به ما کمک کند؛ چون از نمرات ما در مدرسه و بررسی کارنامه در آزمون (روز جمعه) به‌خوبی اطلاع دارد و نقاط قوت و ضعف ما را می‌داند.

تو استعداد داری، بله داری! پس نترس! تو می‌توانی خیلی کارها را انجام دهی. فقط تلاش می‌خواهد و توکل به خدا. بعضی از وقت‌ها اسم امتحان که می‌آید می‌گویند استرس دارم! چرا؟ استرس تا وقتی که تو اعتمادبه‌نفس داشته باشی و تلاش کنی به سراغت نمی‌آید. پس شجاع باش و هیچ وقت از تلاش دست نکش و برای هدفت با قدرت بجنگ.