راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (10)

ناظران آموزشی دانش‌آموزان یعنی والدین‌، معلمان و مشاوران در ایجاد و انتشار انگیزه در میان دانش‌آموزان نقش محوری دارند.

راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (10)

بدون وجود انگیزه‌ی آموزشی قوی‌، حتی بهترین درس‌ها و کتاب‌ها و وسایل آموزشی برای دانش‌آموزان جذاب نخواهد بود. عنصر انگیزه‌، چه در وجه درونی و فردی و چه در وجه بیرونی و همگانی آن، یک عامل کلیدی در موفقیت دانش‌آموزانِ تمام مقاطع تحصیلی است. ناظران آموزشی دانش‌آموزان یعنی والدین‌، معلمان و مشاوران در ایجاد و انتشار انگیزه در میان دانش‌آموزان نقش محوری دارند.

راهکار‌های ساده‌ی زیر در ایجاد انگیزه‌ی آموزشی‌، خود ایجادکننده‌ی زمینه‌های مثبت دیگری از آموزش و یادگیری است. باید به این فعالیت‌های زیرساختی توجه ویژه داشت:

  • مدیریت نگرانی‌های دانش‌آموزان:

گروه اندکی از دانش‌آموزان‌، چشم‌اندازِ عدم اجرای صحیح آموزه‌ها را سریع‌تر از چشم‌انداز انجام صحیح آن‌ها دریافت و تصویرسازی می‌کنند. در این شرایط است که کم‌انگیزگی و ناامیدی در برنامه‌ی کاری آنان قابل انتظار است. با توجه به گرایش مثبت ما در پرداختن به موضوع مثبتی همچون انگیزش آموزشی‌، باید قبل از وقوع این عامل برای روبه‌رو شدن با آن آماده باشیم و در زمان مواجهه با آن‌، با کم‌ترین تنش ممکن به حل آن بپردازیم. عدم حل صحیح تکلیف یا عقب ماندن از مسیر انجام فعالیت‌های کلاسی چه در حالت فردی و چه در حالت گروهی نباید برای دانش‌آموز پایان دنیا باشد. این راهکار را با دست‌کم گرفتن تکالیف توسط دانش‌آموز نباید اشتباه گرفت. هدف ما در این مرحله، ساختن اهداف واقعی و سودمند از اجرای آموزه‌ها و اصلاح عملکرد‌هاست.

حتماً رضایت خود را نسبت به تلاش دانش‌آموزان‌، در صورت وجود‌، ابراز کرده و به دانش‌آموز این احساس را منتقل کنید که تلاش او در مسیر انجام درست فعالیت بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد. برای تلاش او جایزه در نظر بگیرید و در ابتدای کار، او را از نگرانی نتیجه‌ی کار حفظ کنید‌. اجرای تدریجی این راهکار کم‌کم ما را در شرایطی قرار خواهد داد که در آن می‌توانیم به چشم‌انداز نتیجه‌ی نهایی عملکردهای این گروه از دانش‌آموزان نیز بپردازیم.

آن‌چه اهمیت دارد، شناسایی این دانش‌آموزان‌، آشنایی با روحیات آن‌ها در زمینه‌ی پایان فعالیت‌ها و انتقال صحیح حس قدردانی از تلاش به آنان است.


منبع :