راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (9)

صر انگیزه‌، چه در وجه درونی و فردی و چه در وجه بیرونی و همگانی آن، یک عامل کلیدی در موفقیت دانش‌آموزانِ تمام مقاطع تحصیلی است.

راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (9)

بدون وجود انگیزه‌ی آموزشی قوی‌، حتی بهترین درس‌ها و کتاب‌ها و وسایل آموزشی برای دانش‌آموزان جذاب نخواهد بود. عنصر انگیزه‌، چه در وجه درونی و فردی و چه در وجه بیرونی و همگانی آن، یک عامل کلیدی در موفقیت دانش‌آموزانِ تمام مقاطع تحصیلی است. ناظران آموزشی دانش‌آموزان یعنی والدین‌، معلمان و مشاوران در ایجاد و انتشار انگیزه در میان دانش‌آموزان نقش محوری دارند.

راهکار‌های ساده‌ی زیر در ایجاد انگیزه‌ی آموزشی‌، خود ایجادکننده‌ی زمینه‌های مثبت دیگری از آموزش و یادگیری است. باید به این فعالیت‌های زیرساختی توجه ویژه داشت:

  • کمک به یافتن انگیزه‌ی درونی:

انگیزه‌ی شخصی و درونی‌، یکی از برترین راهکارهای رسیدن به بالاترین میزان انگیزش آموزشی‌، در این بخش تحلیل خواهد شد. شناخت و ارتقای این عامل مانند یک منبع بی‌پایان از انرژی عمل خواهد کرد؛ یعنی حتی در شرایطی که اوضاع محیط اطراف دانش‌آموز هم برای ایجاد انگیزه در او مؤثر نباشد‌، در صورت در اختیار داشتن این منبع انرژی‌، رسیدن به انگیزه و بهبود عملکرد موضوع چندان دور از دسترسی نخواهد بود.

اگر راهکارهای قبلی برای زمان مواجهه‌ی مشاور و مربی با دانش‌آموز بود، این راهکار ویژه‌ی خود دانش‌آموز و زمان‌هایی است که او با درس‌های خودش به‌تنهایی در تعامل است. دانش‌آموز باید در این زمان‌ها علت انجام تکالیف درسی خودش را به‌وضوح بداند و هدف از پرداختن به عملکرد آموزشی خود را به‌وضوح در ذهن داشته باشد. این عاملی است که قبل از فرا رسیدن تعامل شخصی دانش‌آموز و تکالیف درسی‌، باید مشخص و ملموس باشد. بعد از یافتن انگیزه‌ی شخصی‌، طی کردن سایر مراحل در مسیر انجام موفق وظایف آموزشی بسیار ساده‌تر خواهد بود. به دانش‌آموزان خود علت حضورشان در مدرسه و اهداف دلنشینی را که برای فعالیت‌های‌شان ترسیم کرده‌اند یادآور شوید. این بزرگ‌ترین راهنمایی شما در زمینه‌ی اکتشاف انگیزه‌ی درونی خواهد بود.


منبع :