راهکارهای ساده‌ی ایجاد انگیزه (8)

بدون وجود انگیزه‌ی آموزشی قوی‌، حتی بهترین درس‌ها و کتاب‌ها و وسایل آموزشی برای دانش‌آموزان جذاب نخواهد بود.

راهکارهای ساده‌ی ایجاد انگیزه (8)

بدون وجود انگیزه‌ی آموزشی قوی‌، حتی بهترین درس‌ها و کتاب‌ها و وسایل آموزشی برای دانش‌آموزان جذاب نخواهد بود. عنصر انگیزه‌، چه در وجه درونی و فردی و چه در وجه بیرونی و همگانی آن، یک عامل کلیدی در موفقیت دانش‌آموزانِ تمام مقاطع تحصیلی است. ناظران آموزشی دانش‌آموزان یعنی والدین‌، معلمان و مشاوران در ایجاد و انتشار انگیزه در میان دانش‌آموزان نقش محوری دارند.

راهکار‌های ساده‌ی زیر در ایجاد انگیزه‌ی آموزشی‌، خود ایجادکننده‌ی زمینه‌های مثبت دیگری از آموزش و یادگیری است. باید به این فعالیت‌های زیرساختی توجه ویژه داشت:

  • ارائه‌ی بازخورد‌، ارائه‌ی شانس پیشرفت:

یکی از راهکار‌های مثبت در زمینه‌ی ایجاد انگیزه‌ی آموزشی‌، آشنا کردن دانش‌آموز با بازخورد‌های مثبت عملکردش است که قطعاً انگیزه‌ی تثبیت این فعالیت‌های مثبت و ارتقای آن‌ها را در او ایجاد خواهد کرد. ارائه‌ی تحلیل‌های قابل فهم آماری از عملکرد کلاسی در یک آزمون همیشه ابزاری برای بهتر شدن دانش‌آموزان در آزمون‌های مشابه بعدی است. اگر فعالیت‌های گروهی را در برنامه‌ی کاری خود دارید، از ارائه‌ی آمار عملکرد هر گروه به سرگروه‌ها غافل نشوید. نمره‌ها و نتایج همیشه با پیغام‌های مثبتی از شور و هیجان مترادف هستند.

به خاطر داشته باشید که بازخورد‌های منفی از عملکرد گروه‌های مخالف نباید در جمع سایر دانش‌آموزان منتقل شود و ارائه‌ی این بخش از اطلاعات باید اختصاصی و شخصی باشد، همراه با در نظر گرفتن شانسی که همه‌ی افراد برای بهتر کردن و پیشرفت کردن نسبت به وضعیت موجود دارند.

  • پیگیری روند موفقیت:

باید خط زمانی روشنی از موفقیت دانش‌آموز معین شود و نوع طی کردن این مسیر به صورت مداوم مورد بررسی قرار گیرد. انگیزه‌ی ایجادشده در یافتن موفقیت‌ها در طول زمان را دست‌کم نگیرید. این عامل یکی از بهترین منابع ایجاد انگیزه‌ی مثبت در دانش‌آموزان است. مقاطع زمانی مشخص را برای در نظر گرفتن عملکرد کلی دانش‌آموزان در نظر گرفته و نسبت به  این پیگیری‌، مستمر و باانگیزه عمل کنید. دیدن و مرور کردن روند موفقیت‌آمیز عملکرد یک دانش‌آموز، هم راهی مطمئن برای ایجاد انگیزه‌ی تداوم در خود اوست‌، و هم ایجادکننده‌ی یک الگوی مناسب برای سایر دانش‌آموزان است.


منبع :