روز برای پشتیبان

تا کنون برای دانش‌آموزان سرزمینم نوشته‌ام، اما این نوشته متعلق به توست؛ تویی که پشتیبان هستی یا روزگاری پشتیبان دانش‌آموزان سرزمینت بوده‌ای. همکار عزیز! هر روز، روزت باد.

روز برای پشتیبان

تقویم را ورق می‌زنم و مشتاقانه مناسبت‌ها را می‌بینم. این‌جا کمی مکث می‌کنم. 12 اردیبهشت روز معلم، 5 اسفند روز مهندسی و 1 شهریور روز پزشک و یک جای خالی را احساس می‌کنم و ای کاشی می‌گویم!

همه‌ی پشتیبان‌ها یا پزشک هستند یا مهندس و معلم و کارشناس و قطعاً روزی را در تقویم برای خودشان دارند درست مثل من که 5 اسفند متعلق به جامعه‌ی من است؛ اما قطعاً مهندس‌ها، پزشک‌ها، مهندس‌ها و معلم‌هایی که در کانون پشتیبان هستند شادتر خواهند شد اگر در ورق زدن تقویم روزی را که برای آن‌هاست ببینند. حالا ای کاش خود را خودم هم می‌شنوم. گویا بلندتر گفته‌ام ای کاش روزی هم به نام و برای پشتیبان وجود داشت.

تا کنون برای دانش‌آموزان سرزمینم نوشته‌ام، اما این نوشته متعلق به توست؛ تویی که پشتیبان هستی یا روزگاری پشتیبان دانش‌آموزان سرزمینت بوده‌ای. همکار عزیز! هر روز، روزت باد.