نامعادله‌ها و بازه‌ی اعداد-ریاضی

ریاضی

نامعادله‌ها و بازه‌ی اعداد-ریاضی

آزمون 22 آبان مبحث ریاضی پایه رشته تجربی، بازه + معادله + نامعادله است.

برای آمادگی شما عزیزان در آزمون فایل پیوست ضمیمه شده است.

نویسنده : میلاد منصوری

همایش جمع بندی زیست شناسی بخش دوم زیست گیاهی سوم
چهارم تجربی     دبیر : سجاد عبیری