ساخت مولکول ستاره‌ای پنج جانبه

محققان شیمی دانشگاه ملی استرالیا مولکول پنج‌جانبه‌ای خلق کردند که می‌تواند منجر به راه‌های کارآمدتری برای تولید عامل‌های مؤثر درمانی شود.

ساخت مولکول ستاره‌ای پنج جانبه

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه اصفهان، رادیالن ها مولکول‌هایی با شدت واکنش بالا هستند که به سرعت مواد پایدارتری را تشکیل می‌دهند. واکنش‌های آن‌ها از قدرتمندترین تغییرات شیمیایی محسوب می‌شود و حجم عظیمی از مواد به کار رفته در مواد آرایشی تا داروهای سرطانی شامل همین حلقه‌های رادیالنی می‌شود.

بر اساس این پژوهش، ترکیب به دست آمده 10 هزار برابر از سایر رادیالن‌های موسوم به ستاره‌ای از پایداری کمتری برخوردار است و این درحالیست که این رادیالن‌ها نیز خودشان به طور افراطی ناپایدار هستند. تحقیقاتی که توسط همین گروه انجام شده، نشان داده است که چگونه "رادیالن 6" به خودی خود در هوا احتراق پیدا می‌کند.

به منظور انجام این پژوهش، محققان ابتدا مولکول را به عنوان یک مجموعه فلزی کریستالی آماده کردند که در این حالت به علت محافظت فلز از واکنش مولکول، شرایط پایداری به وجود می‌آید. "رادیالن 5"زمانی که فلز زدوده شود، حتی در محلول رقیق در دمای پایین تنها برای یک دقیقه باقی می‌ماند.

از آنجا که ساختار رادیالن 5 هیچ‌گاه در طبیعت دیده نشده است، در نتیجه مولکول به دست آمده بسیار خاص و خلاق بر شمرده شده و به نوعی غیرمحتمل‌های علم شیمی را محتمل نشان داده است.

نتایج این پژوهش در مجله "Journal of the American Chemical Society" منتشر شده است.

منبع :