هنرستان‌های تخصصی آموزش وپرورش در کشور افزایش می‌یابد

مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی وحرفه ای وزارت آموزش و پرورش کشور گفت: هنرستان‌های تخصصی درسطح کشور براساس نیاز و ظرفیت هراستان افزایش می‌یابد.

هنرستان‌های تخصصی آموزش وپرورش در کشور افزایش می‌یابد

به گزارش ایرنا ، سید محسن حسینی مقدم شنبه دربازدید ازهنرستان های فنی و حرفه ای و کار دانش هرمزگان افزود: آموزش و پرورش آمادگی دارد که با همکاری بخش خصوصی در کنار هر صنعت و یا کارخه ، هنرستانی را با هدف تربیت و تامین نیروی انسانی کارآمد راه اندازی کند.

وی بیان داشت: هنرستان تنها جایگاه پاسخ به توانمندی و شکوفا سازی نیروی انسانی کارآمد در جامعه است.

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش اظهارکرد: هنرستان های علوم و فنون دریایی در استان هرمزگان نیز که از ظرفیت بالایی در صنعت دریایی برخوردار است ، افزایش می یابد.

حسینی مقدم ادامه داد: نخستین هنرستان های علوم و فنون دریایی در هرمزگان امسال به همت ناحیه یک بندرعباس به بهره برداری رسید که در این هنرستان رشته های مورد نیاز در زمینه دریایی و بندری تدریس می شود.

یکی از سیاست های نظام آموزشی کشور این است که از کل دانش آموزان دوران متوسطه دوم ، 52 درصد آن ها جذب هنرستان ها و کار دانش شوند.

یک هزار و 200 هنرآموز در 212 هنرستان فنی و حرفه ای و کاردانش در هرمزگان مشغول به تحصیل هستند.

منبع :