بررسی حرکت سقوط آزاد - فیزیک

فیزیک

بررسی حرکت سقوط آزاد - فیزیک

در این نوشتار می خواهیم سوالی از سقوط آزاد را بررسی کنیم، توجه به نحوه تحلیل این سوال میتواند دید مناسبی به شما  در حل سوالات این قسمت بدهد.

سعی کرده ایم از راه های مختلف سوال را حل کنیم تا با شیوه های مختلف آشنا شوید.

فایل ضمیمه را دانلود کنید.

نویسنده : مبین عزیزی