هوشمندسازی دبستان شاهد ساجده در شهرستان قروه

هوشمندسازی دبستان شاهد ساجده در شهرستان قروه هزینه اقلام اهدایی 556000000 ریال (5 میلیون و 560 هزار تومان ) می‌باشد که مبلغ 4000000 ریال(4 میلیون) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 15600000 ریال (1میل

هوشمندسازی دبستان شاهد ساجده در شهرستان قروه

بنیاد علمی- آموزشی قلم چی دبستان شاهد ساجده در شهرستان قروه در استان کردستان را هوشمندسازی نمود.

خانم فروزان کاوه مدیر دبستان می گوید :این واحد آموزشی در سال 1390 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 211 دانش آموز دختر را در مقطع دبستان تحت پوشش دارد 

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را 2 پرده هوشمند و یک دستگاه لب تاپ ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 556000000 ریال (5 میلیون و 560 هزار تومان ) می باشد که مبلغ 4000000 ریال(4 میلیون) از سوی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و 15600000 ریال (1میلیون و560 هزار تومان) از سوی اقای پرویز صالحی نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان قروه پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی از اغاز سال 1392تاکنون 380 مدرسه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان شاهد ساجده در شهرستان قروه


هوشمندسازی دبستان شاهد ساجده در شهرستان قروه