آزمونک زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2 - آمادگی برای 22 آبان ماه

آزمونک زیر برای آمادگی شما در درس زیست شناسی 2 ، 22 آبان ماه تهیه شده است.

آزمونک زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2 - آمادگی برای 22 آبان ماه

سلام

دانش‌آموز گرامی ، فایل ذیل برای آمادگی شما در درس زیست‌شناسی و آزمایشگاه 2،  آزمون 22 آبان ماه تهیه شده است.

از شما می خواهیم که به توصیه های زیر خوب توجه و عمل کنید :


1) قبل از اینکه بخوایید سوال ها را حل کنین، ابتدا متن کتاب را خوب بخوانید .

2) هنگام زدن تست ها ، قبل از دیدن کلیدسوال ها ، تمام گزینه ها و سوال ها را از روی کتاب درسی پیدا کرده و تحلیل کنید .


ما سعی کردیم از جملاتی که داوطلب ها هنگاممطالعه کمتر به آن توجه می کنند ، سوالات بیشتری طرح کنیم تا شما با حل این تست هاو بررسی دقیق آنها ، کتاب درسی را بهتر از قبل پوشش داده و تحلیل کنید .

موفق باشید.

                                                نویسنده:شهریار دانشی