حرکت روبات‌ها بدون نیاز به حسگر امکان پذیر می‌شود

سلول‌های مصنوعی مغز امکان حرکت روبات‌ها را بدون نیاز به حسگرها فراهم می‌کنند.

حرکت روبات‌ها بدون نیاز به حسگر امکان پذیر می‌شود

به گزارش گروه علمی ایرنا از رویترز، یکی از قابلیت های انسان ها، توانایی مسیریابی و حرکت با استفاده از نقشه حسی محیط اطراف است. این توانایی فوق العاده، حاصل عملکرد سلول های مکانی و شبکه ای نورون ها است که با همکاری یکدیگر امکان یادآوری یک مکان و اطلاعات مربوط به موقعیت آن را در فضا، فراهم می کنند.

محققان آژانس علوم، فناوری و تحقیقات سنگاپور با الهام از این توانایی انسان، نمونه مصنوعی سلول های مغز را به منظور به حرکت درآوردن روبات ها تولید کردند.

محققان با استفاده از یک نرم افزار توانستند عملکرد سلول های مکانی و شبکه ای نورون ها را شبیه سازی کنند. 

چنان که از نام این سلول ها بر می آید، سلول های مکانی، در محیط اطراف شخص، مکان های مختلف را تشخیص می دهند. این سلول ها در دهه 1970 میلادی توسط یک محقق به نام 'جان او. کیف' کشف شدند. 

وی در آزمایش های خود متوجه شد هر بار که یک موش آزمایشگاهی در موقعیت خاصی از یک محیط مشخص قرار می گیرد، سلول های خاصی از هیپوکمپوس مغز موش فعال می شوند. سلول های شبکه ای در کنار سلول های مکانی عمل می کنند و وظیفه تامین اطلاعات مربوط به موقعیت مکان مورد نظر را در فضا بر عهده دارند. با وجود این، عملکرد سلول های شبکه ای تفاوت زیادی با سلول های مکانی دارد. در واقع، این سلول ها در قشر انتورینال مغز و در یک ساختار شبکه ای قرار دارند و اطلاعات مربوط به موقعیت شخص در فضا را ثبت می کنند.

محققان سنگاپوری با استفاده از نرم افزار، یک شبیه سازی با الگوبرداری از عملکرد سلول های شبکه ای و مکانی انجام دادند. آنها توانستند یک روبات کوچک را در اتاقی به مساحت 35 متر مربع به حرکت درآورند. در این آزمایش، حرکت روبات تنها با استفاده از قابلیت یادآوری مکان و تشخیص موقعیت فضایی توسط سلول های شبیه سازی شده و بدون استفاده از هرگونه حسگر انجام گرفت. 

محققان امیدوارند با استفاده از این نرم افزار بتوانند سیستم حرکتی روبات ها را به نحو چشمگیری بهبود بخشند. همچنین امیدوارند با شبیه سازی سلول های مغزی انسان بتوانند گامی در راه پیشرفت تحقیقات پزشکی بردارند. 

منبع :