زودرنج‌ها چرا می‌رنجند؟

یک روان‌شناس گفت: ریشه زودرنجی متعدد بوده و ممکن است حوادث تلخ یا شکست‌های زندگی سبب آن شده باشد.

زودرنج‌ها چرا می‌رنجند؟دکتر ربابه غفارتبریزی روان‌شناس بالینی در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرگاران جوان، اظهار کرد: زودرنجی می‌تواند به عنوان یک صفت شخصیتی یا یک حالت گذرا محسوب می‌شود که قابل تعدیل است.

وی تصریح کرد: زودرنجی دلایل متعددی داشته و یکی از علت‌های آن ژنتیکی یا سرمشقی بوده که با رفتار والدین یا تجارب بچگی نهادینه شده است.

غفار‌تبریزی خاطرنشان کرد: زودرنج‌ها، آستانه تحریک‌پذیری پایینی داشته و ممکن است حوادث تلخ یا شکست‌های زندگی همچون شکست‌ خانوادگی، عاطفی، شغلی و تحصیلی موج حساسیت و زودرنجی آنها شده باشد.

وی اذعان کرد: البته تغییرات هورمونی هم می‌تواند در زدرنجی افراد موثر باشد.

این روان‌شناس تاکید کرد: تربیت نادرست والدین، سرزنش، تحقیر و محبت نداشتن کافی به فرزند هم در این عامل تاثیر بسزایی دارد.

غفار تبریزی یادآور شد: نگرش یا باور منفی در امر زودرنجی اثر دارد.

وی ادامه داد: برای رفع یا تعدیل آن لازم است ریشه‌یابی یا روانکاوی شود؛ همچنین داشتن نگرش منفی، در امر زود رنجی افراد تاثیر دارد.

وی در انتها گفت: با ریشه‌یابی، بررسی و روانکاوی از سوی روان‌شناسان می‌توان در رفع آن اقدام کرد.

منبع :