پریشانی و پشیمانی نتیجه شتابزدگی

یک روانشناس گفت: پریشانی، منفی نگری، اضطراب و پشیمانی نتیجه شتابزدگی و عدم تمرکز است.

پریشانی و پشیمانی نتیجه شتابزدگیملکیا بهروش، روانشناس در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: برخی افراد در هر مسئله یا رویدادی در زندگی، شتاب کرده و برای رسیدن به نتیجه منطقی به مسیر و راه توجه نمی‌کنند آنها بیشترین دقت را به انتهای کار داشته که این امر سبب عجله کردن آنان می‌شود.

وی تصریح کرد: شتابزدگی عدم توجه تمرکز عوارضی دارد که شامل منفی نگری، ترس، اضطراب، هیجانی و احساسی بر خورد کردن پریشانی و پشیمانی می‌شود و این عوارض افراد را دچار سردرگمی و عدم یاور منطقی به مسایل می‌کنند.

بهروش تاکید کرد: بنابراین داشتن شکیبایی یا صبوری افراد را در مسیر هدف قرار داده و سبب رشد سالم در زندگی می‌شود.

وی اذعان کرد: افراد صبور باور منطقی نسبت به رویدادهای روزمره داشته، آرام قدم برداشته و با آگاهی نسبت به خود، شرایط یا اتفاق‌های زندگی با نگاه دقیق روش تصمیم می‌گیرند که این تصمیم گیری آنها موفقیت آمیز بوده و با کسب یادگیری است.

این روانشناس خاطر نشان کرد: این تصمیم گیری صحیح افراد صبور آنها را از رسیدن به آسیب دور کرده و انگیزه بر داشتن هدف دیگری را برای آنها فراهم کرده و به این افراد خود باوری و حس شادمانی می‌دهد.

منبع :