فرصت جبران اشتباه را به کودک بدهید

حفظ آرامش والدین در برخورد با اشتباه کودک بسیار ضروری است.

فرصت جبران اشتباه را به کودک بدهیدناهید ازغندی روانشناس کودک در گفتگو با خبرنگار حوزه جوانان و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عنوان کرد: زمانی که از کودک خطایی سرزده اولین نکته در برخورد با وی کنترل خشم و حفظ آرامش خود بوده که می‌توان با قدم زدن، نفس عمیق کشیدن، انجام دادن کارهایی دیگر تا حد زیادی از خشم و عصبانیت لحظه‌ای خود کم کرد.

وی در ادامه گفت: در رابطه با اشتباهات کودک نباید رابطه رئیس و مرئوسی اجرا کرد و انتظار اینکه فرزندان مطیع و فرمانبردار بوده و هیچگاه نباید خطایی انجام دهند، انتظار بیهوده‌ای است.

‌ازغندی اضافه کرد: هنگامی که کودک اشتباهی انجام می‌دهد، از سرزنش و تهدید وی خودداری و درباره علت کوتاهی و دلیل در انجام اشتباه با وی گفتگو و فرصت دوباره به او برای جبران خطایش داده بشود و با بخشش والدین است که کودک با معنی این واژه و ‌انجامش آشنا خواهد شد.

این روانشناس در پایان تأکید کرد: به کودکان اجازه دهید تا گریه کنند زیرا موجب آرام شدنشان شده و باعث کاهش خشم و عصبانیت آن‌ها می‌شود.

منبع :