تعداد سؤال و زمان پاسخگویی.آزمون22آبان.پیش تجربی

22آبان

تعداد سؤال و زمان پاسخگویی.آزمون22آبان.پیش تجربی

تعداد سؤال و زمان پاسخگویی.آزمون22آبان.پیش تجربی


فقط در دو درسی که آزمون گواه دارد، سؤال از کنکورهای سال های قبل داریم و بقیه درس ها تمامی سوال‌ها طرح نو هستند.

در هیچ درسی نگاه به گذشته (سؤالی که عیناً از آزمون قبل باشد) نداریم.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب