تجهیز کتابخانه‌ی موسسه خیریه زکیه (س)در شهرستان تربت حیدریه

تجهیز کتابخانه‌ی موسسه خیریه حضرت زکیه (س)در شهرستان تربت حیدریه

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه موسسه خیریه حضرت زکیه (س) در شهرستان تربت حیدریه از توابع استان خراسان رضوی را تجهیز نمود. آقای جلیل طوسی مدیر موسسه  ، می گوید این موسسه  در سال 1380 تاسیس شده و دانش آموزان در همه مقاطع از کتابخانه موسسه استفاده می کنند. ایشان متذکر شدند در سال جاری 40 دانش آموزتحت پوشش موسسه خیریه از امکانات کتابخانه بهره مند شدند.

 اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 6 میز مطالعه و 5صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 21/280/000 ریال (2 میلیون و 128 هزار تومان) می باشد که 17/480/000 ریال(1 میلیون و 748 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی و 5/800/000 ریال(580 هزار  تومان) نیز از سوی آقای زارعی نماینده بنیاد در شهرستان تربت حیدریه پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 379 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی موسسه خیریه زکیه (س)در شهرستان تربت حیدریه


پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

در بین قبولی هایم کدام رشته را انتخاب کنم ؟
تغییر رشته دادن در یک دانشگاه چه ضوابطی دارد؟

باسخ به سوالات شما در زمینه تکمیل ظرفیت ، انتخاب نوع دانشگاه (سراسری ، آزاد ، پردیس ، غیرانتفاعی ) ، انتقالی و مهمان ، رزرو دانشگاه ، کارنامه سبز و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون کد
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب