تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهیدبهشتی در شهرستان تربت حیدریه

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهیدبهشتی در شهرستان تربت حیدریه

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهیدبهشتی در شهرستان تربت حیدریه

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان استعداد درخشان شهید بهشتی در شهرستان تربت حیدریه از توابع استان خراسان رضوی را تجهیز نمود. آقای عباس پور صالحی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1384 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 357 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره اول و دوم تحت پوشش دارد.

 اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 18قفسه کتابخانه، 27 میز مطالعه ، 40صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 47/670/000 ریال (4 میلیون و 767 هزار تومان) می باشد که 37/160/000 ریال(3 میلیون و 716 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی و 10/510/000 ریال(1 میلیون و 51 هزار  تومان) نیز از سوی آقای زارعی نماینده بنیاد در شهرستان تربت حیدریه پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 378 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهیدبهشتی در شهرستان تربت حیدریه