درس 1 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی

درس 1 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی را اینجا بیاموزید

درس 1 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی


 Bilk 

گول/تقلب/فریب

Glower 

خیره نگاه کردن/اخم/ترشرویی/

 Nominal 

نامی/اسمی

Monastic 

رهبانی

 Blight 

پژمرده/عدم رشد

Pedant 

عالم نما/کرم کتاب

blithe 

دوستانه/شوخ/نرم و ملایم

Pathognomonice 

شاخص مرض

nuance  

 اختلاف جزیی/فرق کوچک

fervid 

مشتاق/علاقه

Specious 

خوش منظر و بد منظر/ظاهرا صحیح

Solecism 

غلط دستوری/غلط اصطلاحی

 Jettison 

به دریا ریختن کالای کشتی

 Lament 

تاسف خوردن/ضجه

Gullible 

گول خور

Florid 

پر گل/گلگون

Fanatical 

متعصب/شخص متعصب

Ephemeral 

زود گذر/ یک روزه

Sedition  

آشوب/فتنه

Glib 

روان/سلیس/چرب زبان

Abdicate 

ترک کردن/واگذار کردن

Irascible 

تند خشم/آتشی مزاج

Flag 

پرچم/بیرق

Fetid 

 گندیده/متعفن/دارای بوی زننده