تولید سیستم‌های روشنایی جدید با آنتن حاوی نانوذرات طلا

محققان با استفاده از نانوذرات طلا موفق به ساخت آنتنی شدند که قادربه انتشار نور مرئی است، با این روش امکان ساخت سیستم‌های روشنایی جدید فراهم می‌شود

تولید سیستم‌های روشنایی جدید با آنتن حاوی نانوذرات طلا

به گزارش گروه علمی ایرنا ازستاد ویژه توسعه فناوری نانو، محققان دانشگاه ورزبورگ آلمان با استفاده از میدان الکتریکی واعمال آن روی یک نانوآنتن به ابعاد 250 نانومترموفق به انتشار نور شدند.

منابع نوری کوچک معمولا برای استفاده درنمایشگرهای تلفن همراه مناسب هستند جایی که نیاز به روش های سه بعدی برای ایجاد دانسیته پیکسل به منظور افزایش کیفیت است، از سوی دیگر منابع نوری نانومقیاس نیزمی تواند در تراشه های کامپیوترها به منظور تبادل اطلاعات میان پردازشگر مرکز و جزاء دیگر مورد استفاده قرار گیرد. 

این گروه تحقیقاتی درمقاله اخیرخود نشان دادند که چگونه با استفاده از نانوآنتنی از جنس طلا می توان نور تولید کرد، برت هتچ از محققان این پروژه می گوید،عملکرد این نانوآنتن شباهت بسیاری به قطعات رادیو فرکانسی بزرگ دارد،اعمال ولتاژ AC موجب نوسان الکترون ها در نانوآنتن می شود در نتیجه امواج الکترومغناطیس ایجاد شده و با الگو و طول موج مشخصی منتشر می شود.

وی بیان کرد، درواقع ادر این تحقیق از اثر مکانیک کوانتوم برای پیشبرد اهداف پروژه استفاده شده است، این آنتن نوری ساخته شده دارای دو بازو بوده که با یک سیم نسبت به هم تراز شده اند و در نهایت انتهای انها به یکدیگر نزدیک شده است.

هتچ اظهارکرد، فاصله میان این دو بازو با استفاده از یک نانوذره طلا پرشده و یک فاصله یک نانومتری میان دو بازو ایجاد کرده است، این فاصله به قدری کم است که الکترون می تواند میان دو بخش این فاصله جهش کند که این کار با استفاده از اثر تونل زنی مکانیک کوانتومی انجام می شود، با اعمال ولتاژ این الکترون ، نوسان و فرکانس نورمرئی ایجاد می شود.

وی افزود: این نانوآنتن می تواند نور مرئی ایجاد کند که رنگ آن وابسته به طول بازوی به کار رفته در آن است، با این روش می توان سیستم های روشنایی تولید کرد که نور منتشر شده از آن با تغییر شکل هندسی، تنظیم شود. 

منبع :