ورزش از میزان افسردگی بعد از سکته قلبی می‌کاهد

افرادی که دچار حمله قلبی می‌شوند غالبا افسردگی پیدا می‌کنند. بررسی‌ها نشان داده است افرادی که چند سال قبل از سکته قلبی فعال‌تر بوده‌اند، کمتر دچار این افسردگی می‌شوند.

ورزش از میزان افسردگی بعد از سکته قلبی می‌کاهد

به‌ گزارش ‌ایسنا‌ و به نقل از MNT، در مطالعاتی که در مجله پزشکی آمریکایی منتشر شد بررسی شده بود که چقدر میزان فعالیت افرادی که به سکته قلبی دچار می‌شوند با میزان افسردگی بعد از این مشکل ارتباط دارد.

در این مطالعات 189 نفر مورد بررسی قرار گرفتند.

محققان دریافتند افرادی که تا 10 سال قبل از سکته قلبی فعال بوده‌اند بعد از سکته قلبی 20 درصد کمتر به افسردگی دچار می‌شوند.

مدیر این تحقیقات می‌گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارتباطی بین فعالیت فیزیکی و سلامت ذهن وجود دارد. در حقیقت ما نمی‌دانیم که حمله قلبی چقدر به افسردگی ارتباط دارد و این که آیا حمله قلبی میزان فعالیت فیزیکی را تغییر می‌دهد یا خیر؟ ما به بررسی‌های بیشتری در این زمینه احتیاج داریم.

این تحقیقات می‌تواند به بیشتر شدن فعالیت فیزیکی در افرادی که بیماری قلبی دارند یا احتمال سکته قلبی در آنها زیاد است کمک کند.

منبع :

همایش جمع بندی زیست شناسی بخش دوم زیست گیاهی سوم
چهارم تجربی     دبیر : سجاد عبیری